หน​ังสือปฐมกาล 1:16

หน​ังสือปฐมกาล 1:16 KJV

พระเจ้าได้ทรงสร้างดวงสว่างใหญ่สองดวง ให้​ดวงสว่างที่​ใหญ่​กว่าน​ั้นครองกลางวัน และให้ดวงที่เล็กกว่าครองกลางคืน พระองค์​ทรงสร้างดวงดาวต่างๆด้วยเช่​นก​ัน
KJV: พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.