2 โครินธ์ 1:10

2 โครินธ์ 1:10 KJV

พระองค์​ทรงช่วยเราให้พ้นจากความตายอันใหญ่​หลวง และพระองค์จะทรงช่วยเราอีก เราไว้ใจพระองค์​ว่า พระองค์​จะทรงช่วยเราต่อไปอีก
KJV: พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.