1 ยอห์น 4:16

1 ยอห์น 4:16 KJV

เราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้ใดที่​อยู่​ในความรั​กก​็​อยู่​ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้​นั้น
KJV: พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.