Daniel 11:32

Daniel 11:32 ABIG

Agus a’ mhuinntir a nì gu h‑olc an aghaidh a’ choicheangail truaillidh e le miodal: ach an sluagh aig a bheil eòlas air an Dia, bidh iadsan làidir, agus nì iad gu treun.
ABIG: Am Bìoball Iomraidh Gàidhlig 1880, 1992
Share