สดุดี 105:3

สดุดี 105:3 THSV11

จงสรรเสริญพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ ให้ใจของบรรดาผู้แสวงหาพระยาห์เวห์ยินดี
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share