สุภาษิต 15:23

สุภาษิต 15:23 THSV11

คนที่มีคำตอบเหมาะๆ ในปากย่อมยินดี คำเดียวที่ถูกกาลเทศะก็ดีจริงๆ
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share