ยากอบ 5:9

ยากอบ 5:9 THSV11

พี่น้องทั้งหลาย อย่าบ่นว่ากันและกัน เพื่อจะได้ไม่ต้องถูกพิพากษา นี่แน่ะ องค์พระผู้พิพากษาทรงยืนอยู่ที่หน้าประตูแล้ว
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share