ยากอบ 3:2

ยากอบ 3:2 THSV11

เพราะว่าเราทำผิดพลาดมากมายกันทุกคน ถ้าใครไม่เคยทำผิดทางคำพูด คนนั้นก็เป็นคนดีพร้อมและสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วย
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share