กาลาเทีย 6:7

กาลาเทีย 6:7 THSV11

อย่าหลงเลย ท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าใครหว่านอะไรลง ก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share