เอเฟซัส 6:16

เอเฟซัส 6:16 THSV11

และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้าย
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share