เอเฟซัส 6:13

เอเฟซัส 6:13 THSV11

เพราะเหตุนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้น และเมื่อทำทุกอย่างแล้วจะยังยืนหยัดอยู่ได้
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share