เอเฟซัส 4:25

เอเฟซัส 4:25 THSV11

ดังนั้นจงละทิ้งความเท็จ “ให้พวกท่านแต่ละคนพูดความจริงกับเพื่อนบ้านของตน” เพราะเราต่างเป็นอวัยวะของกันและกัน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share