เอเฟซัส 3:1

เอเฟซัส 3:1 THSV11

เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นนักโทษเนื่องจากการประกาศพระเยซูคริสต์เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นคนต่างชาติ
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.