เอเฟซัส 2:5

เอเฟซัส 2:5 THSV11

ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิด พระองค์ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์ (พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณ)
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share