โรม 1:30

โรม 1:30 THSV11

ส่อเสียด เกลียดชังพระเจ้า ดูถูกคนอื่น เย่อหยิ่งจองหอง อวดตัว คิดทำชั่วแปลกๆ ไม่เชื่อฟังบิดามารดา
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share