สดุดี 139:13

สดุดี 139:13 THSV11

เพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์ พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดา
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share