มัทธิว 7:12

มัทธิว 7:12 THSV11

จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่าน เพราะนี่คือธรรมบัญญัติและคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะ
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share