มัทธิว 24:36

มัทธิว 24:36 THSV11

“แต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลาแม้แต่บรรดาทูตแห่งฟ้าสวรรค์หรือพระบุตร มีแต่พระบิดาองค์เดียว
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share