ยอห์น 11:33

ยอห์น 11:33 THSV11

เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมารีย์ร้องไห้ และพวกยิวที่ตามมาก็ร้องไห้ด้วย พระองค์สะเทือนพระทัยและทรงเป็นทุกข์
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share