อิสยาห์ 47:13

อิสยาห์ 47:13 THSV11

เจ้าเหน็ดเหนื่อยกับที่ปรึกษามากมายของเจ้า ให้พวกที่แบ่งฟ้าสวรรค์ และพวกที่เพ่งดูดวงดาว ยืนขึ้นและช่วยเจ้าให้รอด คือผู้บอกให้เจ้ารู้ในวันขึ้นค่ำ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้า
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share