ปฐมกาล 9:27

ปฐมกาล 9:27 THSV11

ขอพระเจ้าทรงเพิ่มพูนยาเฟทให้ทวียิ่งขึ้น ให้เขาอาศัยอยู่ในเต็นท์ของเชม และให้คานาอันเป็นทาสของเขาเถิด”
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share