ปฐมกาล 9:24

ปฐมกาล 9:24 THSV11

เมื่อโนอาห์สร่างเมาแล้ว และรู้ว่าบุตรสุดท้องทำกับท่านอย่างไร
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share