ปฐมกาล 9:22

ปฐมกาล 9:22 THSV11

ฮามผู้เป็นบิดาคานาอันเห็นบิดาของเขาเปลือยกายอยู่ จึงบอกพี่ชายทั้งสองที่อยู่ภายนอก
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share