ปฐมกาล 9:21

ปฐมกาล 9:21 THSV11

แล้วท่านดื่มเหล้าองุ่นและเมา แล้วก็นอนเปลือยกายอยู่กลางเต็นท์ของท่าน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share