ปฐมกาล 9:18

ปฐมกาล 9:18 THSV11

บุตรของโนอาห์ซึ่งออกมาจากเรือชื่อ เชม ฮาม และยาเฟท ฮามเป็นบิดาของคานาอัน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share