อพยพ 20:3-4

อพยพ 20:3-4 THSV11

“ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา “ห้ามทำรูปเคารพสำหรับตน เป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง หรือในน้ำใต้แผ่นดิน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share