2
จาก​ความ​ตาย​สู่​ชีวิต
1ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​ตาย​โดย​การ​ละ‌เมิด​และ​การ​บาป​ของ​ท่าน 2เมื่อ​ก่อน​พวก‍ท่าน​เคย​ดำ‌เนิน​ชีวิต​ใน​การ​บาป​นั้น​ตาม​วิถี​ของ​โลก​นี้ ตาม​ผู้‍ครอบ‍ครอง​ที่​มี​อำนาจ​ใน​ฟ้า​อากาศ คือ​วิญ‌ญาณ​ที่​ทำ​กิจ​อยู่​ใน​พวก​คน​ที่​ไม่​เชื่อ‍ฟัง​ใน​เวลา‍นี้ 3เมื่อ​ก่อน​เรา​ทุก​คน​เคย​ประ‌พฤติ​เหมือน​พวก‍เขา​ตาม​ตัณ‌หา​ของ​เนื้อ‍หนัง คือ​ทำ​ตาม​ความ​ต้อง‍การ​ของ​เนื้อ‍หนัง​และ​ของ​ความ​คิด โดย​วิสัย​แล้ว​เรา​จึง​เป็น​คน​ที่​สม‍ควร​ได้​รับ​การ​ลง‍โทษ​เหมือน​อย่าง​คน​อื่นๆ 4แต่​พระ‍เจ้า​ทรง​เปี่ยม​ด้วย​พระ‍เมตตา พระ‍องค์​ทรง​รัก​เรา​โดย​ความ​รัก​อัน​ใหญ่‍หลวง​ของ​พระ‍องค์ 5ถึง‍แม้‍ว่า​เรา​เป็น​คน​ตาย​เนื่อง‍จาก​การ​ละ‌เมิด พระ‍องค์​ยัง​ทรง​ทำ​ให้​มี​ชีวิต​อยู่​ร่วม​กับ​พระ‍คริสต์#คส.2:13 (พวก‍ท่าน​ได้​รับ​ความ​รอด​แล้ว​ด้วย​พระ‍คุณ) 6และ​พระ‍องค์​ทรง​ทำ​ให้​เรา​เป็น​ขึ้น​มา​ด้วย‍กัน​กับ​พระ‍คริสต์ และ​ทรง​ให้​เรา​นั่ง​ด้วย‍กัน​กับ​พระ‍องค์​ใน​สวรรค‌สถาน​ใน​พระ‍เยซู‍คริสต์ 7เพื่อ​ว่า​ใน​ยุค​ต่อๆ ไป พระ‍องค์​จะ​ทรง​สำแดง​พระ‍คุณ​อัน​อุดม​เหลือ‍ล้น​ของ​พระ‍องค์ ด้วย​พระ‍กรุณา​ที่​มี​ต่อ​เรา​ใน​พระ‍เยซู‍คริสต์ 8เพราะ‍ว่า​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ได้​รับ​ความ​รอด​แล้ว​ด้วย​พระ‍คุณ​โดย​ทาง​ความ​เชื่อ ความ​รอด​นี้​ไม่​ใช่​มา​จาก​ตัว​ท่าน แต่​เป็น​ของ‍ประ‌ทาน​จาก​พระ‍เจ้า 9ไม่​ใช่​มา​จาก​การ​กระ‌ทำ เพื่อ​ไม่‍ให้​ใคร​อวด​ได้ 10เพราะ​ว่า​เรา​เป็น​ฝี‍พระ‍หัตถ์​ของ​พระ‍องค์​ที่​ทรง​สร้าง​ขึ้น​ใน​พระ‍เยซู‍คริสต์​เพื่อ​ให้​ทำ​การ​ดี ซึ่ง​เป็น​สิ่ง​ที่​พระ‍เจ้า​ทรง​จัด‍เตรียม​ไว้​ก่อน​แล้ว​เพื่อ​ให้​เรา​ดำ‌เนิน​ตาม
การ​เป็น​หนึ่ง​เดียว‍กัน​ใน​พระ‍คริสต์
11ดัง‍นั้น​พวก‍ท่าน​จง​ระลึก​ว่า เมื่อ‍ก่อน​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​เป็น​คน‍ต่าง‍ชาติ​โดย​กำ‌เนิด#ภาษา​กรีก​แปล​ตรง‍ตัว​ว่า โดย​เนื้อ‍หนัง และ​ฝ่าย​ที่​เข้า‍สุหนัต (ซึ่ง​ทำ​ต่อ​ร่าง‍กาย#ภาษา​กรีก​แปล​ตรง‍ตัว​ว่า ต่อ​เนื้อ‍หนัง​ด้วย​มือ​มนุษย์) เคย​เรียก​ท่าน​ว่า​พวก​ไม่‍ได้​เข้า‍สุหนัต 12จง​ระลึก​ว่า​ตอน‍นั้น​พวก‍ท่าน​เป็น​คน​ไม่‍มี​พระ‍คริสต์ ถูก​ตัด‍ขาด​จาก​การ​เป็น​พล‍เมือง​อิสรา‌เอล เป็น​คน‍นอก​ใน​เรื่อง​พันธ‌สัญญา​ทั้ง‍หลาย​ที่​ทรง​สัญญา​ไว้ อยู่​ใน​โลก​นี้​อย่าง​ไม่‍มี​ความ​หวัง​และ​ปราศ‌จาก​พระ‍เจ้า 13แต่​บัด‍นี้​ใน​พระ‍เยซู‍คริสต์ ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​ซึ่ง​เมื่อ‍ก่อน​อยู่​ไกล ได้​เข้า‍มา​ใกล้​โดย​พระ‍โลหิต​ของ​พระ‍คริสต์ 14เพราะ​ว่า​พระ‍องค์​เอง​ทรง​เป็น​สันติ‍ภาพ​ของ​เรา โดย​ร่าง‍กาย#ภาษา​กรีก​แปล​ตรง‍ตัว​ว่า โดย​เนื้อ‍หนัง​ของ​พระ‍องค์ ทรง​ทำ​ให้​ทั้ง‍สอง​ฝ่าย​เป็น​หนึ่ง​เดียว‍กัน และ​ทรง​รื้อ​กำ‌แพง​ที่​แยก​ระหว่าง​สอง​ฝ่าย​คือ​การ​เป็น​ศัตรู​กัน 15ทรง​ทำ​ให้​ธรรม‍บัญญัติ​ซึ่ง​ประ‌กอบ​ด้วย​บัญญัติ​และ​คำ‍สั่ง​ต่างๆ นั้น​เป็น​โมฆะ#คส.2:14 เพื่อ​สร้าง​ให้​เป็น​คน​ใหม่​คน​เดียว‍กัน​ใน​พระ‍องค์​จาก​คน​สอง​ฝ่าย​นั้น เช่น‍นั้น​แหละ พระ‍องค์​จึง​ทรง​ทำ​ให้​เกิด​สันติ‍ภาพ 16และ​ทำ​ให้​ทั้ง‍สอง​ฝ่าย​คืน‍ดี​กับ​พระ‍เจ้า​เป็น​กาย​เดียว​โดย​ทาง​กาง‌เขน#คส.1:20 จึง​เป็น​เหตุ​ให้​การ​เป็น​ศัตรู​กัน​หมด‍สิ้น‍ไป 17พระ‍องค์​ทรง​มา​ประ‌กาศ​สันติ‍ภาพ​แก่​พวก‍ท่าน​ที่​อยู่​ไกล และ​แก่​บรร‌ดา​คน​ที่​อยู่​ใกล้  #อสย.57:19 18เพราะ​ว่า​โดย​ทาง​พระ‍คริสต์​เรา​ทั้ง‍สอง​ฝ่าย​มี​โอกาส​เข้า‍เฝ้า​พระ‍บิดา​โดย​พระ‍วิญ‌ญาณ​องค์​เดียว‍กัน 19เพราะ‍ฉะนั้น พวก‍ท่าน​จึง​ไม่​ใช่​คน‍นอก​และ​คน‍ต่าง‍ด้าว​อีก‍ต่อ‍ไป แต่​เป็น​พล‍เมือง​เดียว​กับ​บรร‌ดา​ธรร‌มิก‌ชน และ​เป็น​ครอบ‍ครัว​ของ​พระ‍เจ้า 20ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ถูก​ก่อ‍ร่าง​สร้าง​ขึ้น​บน​ราก‍ฐาน​ของ​บรร‌ดา​อัคร‌ทูต​และ​บรร‌ดา​ผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ มี​พระ‍เยซู‍คริสต์​เป็น​ศิลา​หัว‍มุม 21ใน​พระ‍องค์​นั้น​ทุก​ส่วน​ของ​โครง‍สร้าง​ถูก​เชื่อม​ต่อ​กัน​และ​เจริญ‍ขึ้น​เป็น​วิหาร​อัน​บริ‌สุทธิ์​ใน​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า 22และ​ใน​พระ‍องค์​นั้น พวก‍ท่าน​ก็​กำลัง​ถูก​ก่อ‍ร่าง​สร้าง​ขึ้น​ด้วย‍กัน​ให้​เป็น​ที่​สถิต​ของ​พระ‍เจ้า​โดย​พระ‍วิญ‌ญาณ#แปล​ได้​อีก​ว่า ของ​พระ‍เจ้า​ใน​ฝ่าย​จิต‍วิญ‌ญาณ