ปัญญาจารย์ 12:8

ปัญญาจารย์ 12:8 THSV11

ปัญญาจารย์ว่า อนิจจัง อนิจจัง สารพัดก็อนิจจัง
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to ปัญญาจารย์ 12:8