ปัญญาจารย์ 12:7

ปัญญาจารย์ 12:7 THSV11

และผงคลีกลับสู่พื้นดินตามเดิม และจิตวิญญาณกลับไปสู่พระเจ้าผู้ประทานให้มานั้น
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share