ปัญญาจารย์ 12:4

ปัญญาจารย์ 12:4 THSV11

และประตูคู่ที่เปิดออกถนนจะถูกปิด เมื่อเสียงโม่อ่อยลง และเขาก็ลุกขึ้นเมื่อมีเสียงนกเสียงกา และเสียงเพลงก็เพลาลง
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to ปัญญาจารย์ 12:4