ปัญญาจารย์ 12:3

ปัญญาจารย์ 12:3 THSV11

ในกาลเมื่อคนยามเฝ้าเรือนจะตัวสั่น และชายแข็งแรงจะเป็นคนหลังโกง และหญิงโม่แป้งจะเลิกโม่ เพราะจำนวนลดน้อยลง และบรรดาผู้ที่มองผ่านหน้าต่างจะมืดมัว
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share