ปัญญาจารย์ 12:13

ปัญญาจารย์ 12:13 THSV11

จบเรื่องแล้ว ได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้ว จงยำเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เพราะสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวง
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share