ปัญญาจารย์ 12:10

ปัญญาจารย์ 12:10 THSV11

ปัญญาจารย์เสาะหาถ้อยคำที่เพราะหู และท่านเขียนถ้อยคำแห่งความจริงไว้อย่างเที่ยงตรง
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share