ปัญญาจารย์ 11:7

ปัญญาจารย์ 11:7 THSV11

แสงสว่างทำให้สดชื่น และการที่นัยน์ตาเห็นดวงตะวันก็เป็นที่ชื่นบาน
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to ปัญญาจารย์ 11:7