YouVersion Logo
Search Icon

2 เปโตร 2:15-16

2 เปโตร 2:15-16 THSV11

พวกเขาละทางที่ถูกต้อง หลงเจิ่นไปตามทางของบาลาอัมบุตรโบโซร์ ผู้ซึ่งโปรดปรานสินจ้างที่ได้มาจากการอธรรม แต่บาลาอัมก็ถูกตำหนิในการละเมิดของตนเอง ลาใบ้ตัวหนึ่งพูดเป็นภาษามนุษย์ และได้ยับยั้งอาการคลุ้มคลั่งของผู้เผยพระวจนะคนนั้น

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy