1 ทิโมธี 2:11-13

1 ทิโมธี 2:11-13 THSV11

ให้ผู้หญิงเรียนอย่างเงียบๆ ด้วยความนอบน้อมอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ผู้หญิงสั่งสอนหรือควบคุมผู้ชาย แต่ให้เธออยู่เงียบๆ เพราะพระเจ้าทรงสร้างอาดัมก่อน แล้วจึงสร้างเอวา
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 ทิโมธี 2:11-13