1 เปโตร 5:8

1 เปโตร 5:8 THSV11

จงควบคุมตัวเอง จงระวังระไวให้ดี ศัตรูของพวกท่านคือมาร ดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share