1 ทิโมธี 4:8

1 ทิโมธี 4:8 THSV11

เพราะถ้าการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้าง ทางพระเจ้าก็มีประโยชน์ทุกด้าน เพราะมีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคต
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share