1 ทิโมธี 2:11-12

1 ทิโมธี 2:11-12 THSV11

ให้ผู้หญิงเรียนอย่างเงียบๆ ด้วยความนอบน้อมอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ผู้หญิงสั่งสอนหรือควบคุมผู้ชาย แต่ให้เธออยู่เงียบๆ
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 ทิโมธี 2:11-12

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.