Parallel
14
ภาษา​แปลกๆ และ​การ​เผย‍พระ‍วจนะ
1จง​มุ่ง​หา​ความ​รัก และ​ขวน‍ขวาย​ของ‍ประ‌ทาน​จาก​พระ‍วิญ‌ญาณ โดย‍เฉพาะ​อย่าง‍ยิ่ง​การ​เผย‍พระ‍วจนะ 2เพราะ‍ว่า​คน​ที่​พูด‍ภาษา‍แปลกๆ นั้น ไม่‍ได้​พูด​กับ​มนุษย์ แต่​ทูล​ต่อ​พระ‍เจ้า เพราะ‍ว่า​ไม่‍มี​ใคร​เข้า‍ใจ​ได้ เขา​พูด​เป็น​ความ​ล้ำ‍ลึก​โดย​พระ‍วิญ‌ญาณ 3แต่​ผู้​ที่​เผย‍พระ‍วจนะ​นั้น พูด​กับ​มนุษย์​เพื่อ​ให้​เจริญ‍ขึ้น ให้​มี​การ​ชู‍ใจ​และ​การ​ปลอบ‍ใจ 4คน​ที่​พูด‍ภาษา‍แปลกๆ นั้น​ก็​ทำ​ให้​ตัว​เอง​เจริญ‍ขึ้น แต่​ผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ​นั้น​ทำ​ให้​คริสต‌จักร​เจริญ‍ขึ้น 5ข้าพ‌เจ้า​ต้อง‍การ​ให้​พวก‍ท่าน​ทุก​คน​พูด‍ภาษา‍แปลกๆ แต่​ยิ่ง‍กว่า‍นั้น ข้าพ‌เจ้า​ต้อง‍การ​ให้​พวก‍ท่าน​เผย‍พระ‍วจนะ เพราะ​ว่า​คน​ที่​เผย‍พระ‍วจนะ​นั้น​ก็​ใหญ่​กว่า​คน​ที่​พูด‍ภาษา‍แปลกๆ นอก‍จาก​ว่า​มี​คน​แปล​ได้ เพื่อ​คริสต‌จักร​จะ​ได้​รับ​ความ​เจริญ
6แต่​ว่า​พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย ถ้า​ข้าพ‌เจ้า​มา‍หา​ท่าน​และ​พูด‍ภาษา‍แปลกๆ จะ​เป็น​ประ‌โยชน์​อะไร​ต่อ​พวก‍ท่าน หาก​ข้าพ‌เจ้า​ไม่​พูด​กับ​พวก‍ท่าน​ด้วย​คำ​วิวรณ์ คำ​ที่​ให้​ความ​รู้ คำ​เผย‍พระ‍วจนะ หรือ​คำ​สั่ง‍สอน? 7แม้​แต่​สิ่ง​ไม่‍มี​ชีวิต​ที่​ทำ​เสียง​ได้ เช่น​ปี่​และ​พิณ ถ้า​ไม่‍ให้​เสียง​สูง​ต่ำ​ที่#ภาษา​กรีก​แปล​ตรง‍ตัว​ว่า ให้​เสียง​ที่​แตก‍ต่าง​กัน คน​จะ​รู้​ทำ‌นอง​ที่​เป่า​หรือ​ดีด​ได้​อย่าง‍ไร? 8ถ้า​แตร​ให้​เสียง​ไม่​ชัด‍เจน ใคร​จะ​เตรียม‍ตัว​เข้า​ทำ​ศึก‍สง‌คราม? 9ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​ก็​เป็น​เช่น‍นั้น คือ​ใน​การ​พูด‍ภาษา‍แปลกๆ ถ้า​ท่าน​ไม่​ใช้​ถ้อย‍คำ​ที่​เข้า‍ใจ​ได้ คน​จะ​เข้า‍ใจ​คำ‍พูด​นั้น​ได้​อย่าง‍ไร? สิ่ง​ที่​ท่าน​พูด​นั้น​จะ​หาย​ไป​กับ​สาย‍ลม 10แน่​นอน ใน​โลก​นี้​มี​ภาษา​มาก‍มาย และ​ไม่‍มี​ภาษา​ใด​ที่​ปราศ‌จาก​ความ‍หมาย 11เพราะ‍ฉะนั้น ถ้า​ข้าพ‌เจ้า​ไม่​เข้า‍ใจ​ความ‍หมาย​ของ​ภาษา​นั้นๆ ข้าพ‌เจ้า​จะ​กลาย‍เป็น​คน​ต่าง​ภาษา​กับ​คน​ที่​พูด และ​คน​ที่​พูด​นั้น​จะ​เป็น​คน​ต่าง​ภาษา​กับ​ข้าพ‌เจ้า​ด้วย 12ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​ก็​เป็น​เช่น​นั้น เมื่อ​ท่าน​กำลัง​ขวน‍ขวาย​ของ‍ประ‌ทาน​จาก​พระ‍วิญ‌ญาณ ก็​จง​พยา‌ยาม​เพิ่ม‍พูน​สิ่ง​ที่​จะ​ทำ​ให้​คริสต‌จักร​เจริญ‍ขึ้น
13ฉะนั้น​คน​ที่​พูด‍ภาษา‍แปลกๆ ก็​ควร​อธิษ‌ฐาน​ขอ​ให้​แปล​ได้​ด้วย 14เพราะ​ถ้า​ข้าพ‌เจ้า​อธิษ‌ฐาน​เป็น​ภาษา​แปลกๆ จิต‍วิญ‌ญาณ​ของ​ข้าพ‌เจ้า​อธิษ‌ฐาน​ก็​จริง แต่​ความ​คิด​ก็​ไม่​เป็น​ประ‌โยชน์ 15เพราะ‍ฉะนั้น ข้าพ‌เจ้า​ควร​ทำ​อย่าง‍ไร? ข้าพ‌เจ้า​จะ​อธิษ‌ฐาน​ด้วย​จิต‍วิญ‌ญาณ​และ​ด้วย​ความ​คิด และ​จะ​ร้อง‍เพลง​ด้วย​จิต‍วิญ‌ญาณ​และ​ด้วย​ความ​คิด 16มิ‍ฉะนั้น​ถ้า​ท่าน​สรร‌เสริญ​พระ‍เจ้า​ด้วย​จิต‍วิญ‌ญาณ คน​ที่​อยู่​ใน​กลุ่ม​ที่​ไม่​เข้า‍ใจ​จะ​ว่า “อา‌เมน” กับ​คำ​ขอบ‍พระ‍คุณ​ของ​ท่าน​ได้​อย่าง‍ไร ใน​เมื่อ​เขา​ไม่​รู้​ว่า​ท่าน​พูด​อะไร? 17เพราะ​ว่า​แม้​ท่าน​จะ​ขอบ‍พระ‍คุณ​อย่าง​ไพ‌เราะ แต่​คน‍อื่น​ก็​ไม่​เจริญ‍ขึ้น 18ข้าพ‌เจ้า​ขอบ‍พระ‍คุณ​พระ‍เจ้า ข้าพ‌เจ้า​พูด‍ภาษา‍แปลกๆ มาก​กว่า​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​อีก 19แต่​ว่า​ใน​คริสต‌จักร​ข้าพ‌เจ้า​ต้อง‍การ​ที่​จะ​พูด​สัก​ห้า​คำ​ด้วย​ความ​คิด เพื่อ​สอน​คน‍อื่น​ดี‍กว่า​ที่​จะ​พูด​หมื่น​คำ​เป็น​ภาษา​แปลกๆ
20พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย อย่า​เป็น​เหมือน​เด็ก​ใน​ด้าน​ความ​คิด แต่​ใน​เรื่อง​ความ​ชั่ว‍ร้าย​จง​เป็น​เหมือน​ทารก และ​ใน​ด้าน​ความ​คิด​จง​เป็น​เหมือน​ผู้‍ใหญ่ 21ใน​ธรรม‍บัญญัติ​มี​เขียน​ไว้​ว่า “องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ตรัส​ว่า
‘ด้วย​ภาษา​อื่นๆ
และ​ด้วย​ริม‍ฝี‍ปาก​ของ​คน​ต่าง​ภาษา
เรา​จะ​พูด​กับ​ชน‍ชาติ​นี้ 
ถึง‍กระ‌นั้นพวก‍เขา​ก็​จะ​ไม่​ฟัง​เรา’#อสย.28:11-12
22ฉะนั้น​การ​พูด‍ภาษา‍แปลกๆ จึง​ไม่​เป็น​หมาย‍สำคัญ​สำหรับ​พวก​ที่​เชื่อ แต่​สำหรับ​พวก​ที่​ไม่​เชื่อ แต่​การ​เผย‍พระ‍วจนะ​นั้น ไม่​ใช่​สำหรับ​พวก​ที่​ไม่​เชื่อ แต่​สำหรับ​พวก​ที่​เชื่อ​แล้ว 23เพราะ‍ฉะนั้น​ถ้า​ทั้ง​คริสต‌จักร​มา​ชุม‌นุม​กัน และ​ทุก​คน​ต่าง​ก็​พูด‍ภาษา‍แปลกๆ และ​มี​คน​ที่​ไม่​รู้ หรือ​คน​ที่​ไม่​เชื่อ​เข้า‍มา พวก‍เขา​ก็​จะ​พูด​ว่า​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​เป็น​บ้า​ไม่​ใช่​หรือ? 24แต่​ถ้า​ทุก‍คน​เผย‍พระ‍วจนะ คน​ที่​ไม่​เชื่อ​หรือ​คน​ที่​ไม่​รู้​เข้า‍มา เขา​ก็​จะ​ถูก​ตัก‍เตือน​และ​ได้​รับ​การ​วินิจ‌ฉัย​โดย​ทุก​คน 25ความ​ลับ​ใน​ใจ​ของ​เขา​จะ​ถูก​ทำ​ให้​ปรา‌กฏ เขา​ก็​จะ​ทรุด​ตัว​ลง​ซบ‍หน้า​นมัส‌การ​พระ‍เจ้า​กล่าว​ว่า พระ‍เจ้า​สถิต​อยู่​ท่าม‍กลาง​พวก‍ท่าน​อย่าง​แน่‍นอน
ทำ​ทุก‍สิ่ง​อย่าง​มี​ระเบียบ
26เพราะ‍ฉะนั้น พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย​จะ​ว่า​อย่าง‍ไร? เมื่อ​พวก‍ท่าน​มา​ชุม‌นุม​กัน แต่‍ละ‍คน​ก็​มี​เพลง‍สดุดี มี​คำ​สอน มี​คำ​วิวรณ์ มี​การ​พูด‍ภาษา‍แปลกๆ มี​การ​แปล​ภาษา​แปลกๆ จง​ทำ​ทุก‍สิ่ง​เพื่อ​ให้​เขา​เจริญ‍ขึ้น 27ถ้า​ใคร​จะ​พูด‍ภาษา‍แปลกๆ จง​ให้​พูด​เพียง​สอง​คน​หรือ​อย่าง​มาก​ที่‍สุด​ก็​สาม​คน และ​ให้​พูด​ที‍ละ‍คน แล้ว​ให้​อีก‍คน‍หนึ่ง​แปล 28แต่​ถ้า​ไม่‍มี​ใคร​แปล​ได้​ก็​ให้​เขา​อยู่​เงียบๆ ใน​ที่​ประ‌ชุม และ​ให้​พูด​กับ​ตัว​เอง และ​ทูล​ต่อ​พระ‍เจ้า 29ให้​พวก​ผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ​พูด​ได้​สอง​หรือ​สาม​คน และ​ให้​คน‍อื่นๆ วินิจ‌ฉัย​สิ่ง​ที่​พูด 30ถ้า​มี​การ​ทรง​สำแดง​แก่​คน​อื่น​ที่​นั่ง​อยู่​ด้วย‍กัน ให้​คน​แรก​นั้น​เงียบ​ไว้​ก่อน 31เพราะ‍ว่า​พวก‍ท่าน​ทั้ง‍หมด​สามารถ​เผย‍พระ‍วจนะ​ได้​ที‍ละ‍คน เพื่อ​ให้​ทุก‍คน​ได้​เรียน​รู้ และ​ได้​รับ​การ​หนุน‍ใจ 32จิต‍วิญ‌ญาณ​ของ​พวก​ผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ​นั้น ย่อม​อยู่​ใน​บัง‍คับ​พวก​ผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ 33เพราะ‍ว่า​พระ‍เจ้า​ไม่​ใช่​พระ‍เจ้า​แห่ง​ความ​วุ่น‍วาย แต่​ทรง​เป็น​พระ‍เจ้า​แห่ง​สันติ
ดัง​ที่​เป็น​อยู่​ใน​คริสต‌จักร​ทุก​แห่ง​ของ​ธรร‌มิก‌ชน 34จง​ให้​บรร‌ดา​ผู้‍หญิง​อยู่​เงียบๆ ใน​คริสต‌จักร เพราะ‍ว่า​พวก‍เขา​ไม่‍ได้​รับ​อนุญาต​ให้​พูด แต่​ให้​มี​ความ​นอบ‍น้อม​เหมือน​ที่​ธรรม‍บัญญัติ​กล่าว​ไว้ 35ถ้า​พวก‍เขา​ต้อง‍การ​จะ​เรียน​รู้​สิ่ง‍ใด ก็​ให้​ถาม​สามี​ของ​ตน​ที่​บ้าน เพราะ‍ว่า​การ​ที่​ผู้‍หญิง​จะ​พูด​ใน​คริสต‌จักร​นั้น​ก็​เป็น​เรื่อง​น่า‍อาย 36พระ‍วจนะ​ของ​พระ‍เจ้า​เกิด​มา​จาก​พวก‍ท่าน​หรือ? พระ‍วจนะ​มา​ถึง​ท่าน​พวก​เดียว​หรือ?
37ถ้า​ใคร​คิด​ว่า​ตน​เป็น​ผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ หรือ​อยู่​ฝ่าย​พระ‍วิญ‌ญาณ​ก็​จง​ยอม‍รับ​ว่า ข้อ‍ความ​ซึ่ง​ข้าพ‌เจ้า​เขียน​มา​ถึง​พวก‍ท่าน​นี้ เป็น​พระ‍บัญญัติ​ของ​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า 38และ​ถ้า​ใคร​ไม่​เอา‍ใจ‍ใส่​ข้อ‍ความ​นี้ คน​นั้น​ก็​จะ​ไม่‍ได้​รับ​การ​เอา‍ใจ‍ใส่ 39ฉะนั้น​พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย จง​ขวน‍ขวาย​การ​เผย‍พระ‍วจนะ ส่วน​การ​พูด‍ภาษา‍แปลกๆ นั้น​ก็​อย่า​ห้าม​เลย 40แต่​จง​ให้​ทุก‍สิ่ง​มี​ความ​เหมาะ‍สม​และ​เป็น​ระเบียบ​เถิด