ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:39

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 7:39 TGV

Σύμφωνα με το νόμο, μια γυναίκα είναι δεμένη με τον άντρα της ενόσω αυτός ζει· αν ο άντρας πεθάνει, είναι ελεύθερη να παντρευτεί όποιον θέλει, μόνο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Share