ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:22

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:22 TGV

Η γλωσσολαλία, λοιπόν, είναι ένα σημείο που προορίζεται όχι για τους πιστούς, αλλά για τους απίστους. Ενώ η προφητεία δεν απευθύνεται στους απίστους αλλά στους πιστούς.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Share