НЕЕМИЯ 9:1-3

НЕЕМИЯ 9:1-3 БЛБ

След това, на двадесет и чет-въртия ден от същия месец израиляните се събраха за пост, облечени с вретища и с пепел по главите си. Израилевите потомци се отделиха от всички чужденци; и застанаха, та изповядаха своите грехове и беззаконията на бащите си. През една четвърт от деня те стояха на мястото си и четяха от книгата на закона на Господа, своя Бог, а през друга четвърт се изповядваха и се кланяха на Господа, своя Бог.
БЛБ: Библейски текст: Ревизирано издание, 2001 г., на ревизираното издание от 1924 г. на протестантския превод на Библията на български език от 1871г.
Share