ЙОНА 3:5-10

ЙОНА 3:5-10 БЛБ

И ниневийските жители повярваха в Бога; и прогласиха пост, и се облякоха с вретище – от най-големия между тях до най-нищожния. И когато вестта стигна до ниневийския цар, той стана от престола си, съблече одеждата си, покри се с вретище и седна в прахта. И обяви и прогласи из Ниневия указ от царя и от големците му с тези думи: Човеците и животните, говедата и овцете да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода; но човек и животно да се покрият с вретище и нека викат силно към Бога, да! Да се върнат всеки от лошия си път и от насилието, което е в ръцете им. Кой знае дали Бог няма да се обърне и разкае и да се отвърне от лютия Си гняв, за да не погинем. И като видя Бог делата им, как те се обърнаха от лошия си път, разкая се за злото, което бе рекъл да им направи.
БЛБ: Библейски текст: Ревизирано издание, 2001 г., на ревизираното издание от 1924 г. на протестантския превод на Библията на български език от 1871г.
Share