ЙОИЛ 2:15-16

ЙОИЛ 2:15-16 БЛБ

Затръбете в Сион, назначете пост, свикайте тържествено събрание; съберете народа, осветете събранието, свикайте старейшините, съберете младенците и сучащите; нека излезе младоженецът от спалнята си и невестата – от стаята си
БЛБ: Библейски текст: Ревизирано издание, 2001 г., на ревизираното издание от 1924 г. на протестантския превод на Библията на български език от 1871г.
Share