ЕЗДРА 8:21-23

ЕЗДРА 8:21-23 БЛБ

Тогава прогласих пост там, при реката Ахава, за да се смирим пред нашия Бог и да просим от Него добър път за нас, за чадата ни и за целия ни имот. Защото ме беше срам да поискам от царя войници и конници да ни пазят от враговете по пътя; понеже бяхме говорили на царя, казвайки: Ръката на нашия Бог е за добро над всички, които Го търсят, а силата Му и гневът Му са против всички, които Го оставят. Постихме и се молихме на нашия Бог за това, и Той ни послуша.
БЛБ: Библейски текст: Ревизирано издание, 2001 г., на ревизираното издание от 1924 г. на протестантския превод на Библията на български език от 1871г.
Share