ДЕЯНИЯ НА АПОСТОЛИТЕ 27:33-37

ДЕЯНИЯ НА АПОСТОЛИТЕ 27:33-37 БЛБ

А на разсъмване Павел канеше всички да похапнат, казвайки: Днес е четиринадесетият ден как чакате и стоите гладни, без да сте вкусили нещо. Затуй ви моля да похапнете, защото това ще помогне за вашето избавление; понеже на никой от вас и косъм от главата няма да падне. И като каза това, взе хляб, благодари на Бога пред всички, разчупи го и започна да яде. От това всички се ободриха и ядоха и те. И в кораба бяхме всичко двеста седемдесет и шест души.
БЛБ: Библейски текст: Ревизирано издание, 2001 г., на ревизираното издание от 1924 г. на протестантския превод на Библията на български език от 1871г.
Share