МАТЕЙ 1
БЛБ

МАТЕЙ 1

1
Родословието на Исус
1 # Бит. 12:3; 22:18; Пс. 132:11; Ис. 11:1; Йер. 23:5; Мат. 3:17; 22:42; Лука 3:23; Йоан 7:42; Д.А. 2:30; 13:23; Рим. 1:3. Родословието на Исуса Христа, син на Давид, син на Авраам. 2#Бит. 21:2,3; 25:26; 29:35.Авраам роди Исаак; Исаак роди Яков; Яков роди Юда и братята му; 3#Бит. 38:27,30; 46:12; Рут 4:18; 1 Лет. 2:5,9.Юда роди Фарес и Зара от Тамар; Фарес роди Есром; Есром роди Арам; 4Арам роди Аминадав; Аминадав роди Наасон; Наасон роди Салмон; 5Салмон роди Вооз от Раав; Вооз роди Овид от Рут; Овид роди Есей; 6#1 Ц. 17:12; 2 Ц. 12:24.а Есей роди цар Давид.
Давид роди Соломон от Уриевата жена; 7#3 Ц. 11:43; 14:31; 15:8.Соломон роди Ровоам; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса; 8Аса роди Йосафат; Йосафат роди Йорам; Йорам роди Озия; 9Озия роди Йоатам; Йоатам роди Ахаз; Ахаз роди Езекия; 10#4 Ц. 20:21; 1 Лет. 3:13.Езекия роди Манаси; Манаси роди Амон; Амон роди Йосия; 11#4 Ц. 23:34; 24:6; 1 Лет. 3:15,16; 2 Лет. 36:20; Йер. 27:20; 39:9; 52:11,15,28 – 30; Дан. 1:2.а Йосия роди Ехония и братята му по времето на преселението във Вавилон.
12 # 1 Лет. 3:17,19; Езд. 3:2; 5:2; Неем. 12:1; Аг. 1:1. А след преселението във Вавилон Ехония роди Салатиил; Салатиил роди Зоровавел; 13Зоровавел роди Авиуд; Авиуд роди Елиаким; Елиаким роди Азор; 14Азор роди Садок; Садок роди Ахим; Ахим роди Елиуд; 15Елиуд роди Елеазар; Елеазар роди Матан; Матан роди Яков, 16а Яков роди Йосиф, мъжа на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос#1:16Т.е. – Помазаник или Месия..
17И така, всичките родове от Авраам до Давид са четиринадесет; от Давид до преселението във Вавилон – четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христа – четиринадесет рода.
Раждането на Исус
18 # Лука 1:27,35. А рождението на Исуса Христа#1:18Т.е. – Помазаника. беше така: след като бе сгодена майка Му Мария за Йосиф, преди да бяха се събрали, тя се намери непразна от Святия Дух. 19#Вт. 24:1; Лука 1:35.А мъжът ѝ Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. 20Но когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото заченатото в нея е от Святия Дух. 21#Лука 1:31; Д.А. 4:12; 5:31; 13:23,38; 1 Йоан 2:2; Рим. 3:24.Тя ще роди син, Когото ще наречеш Исус#1:21Т.е. – Спасител.; защото Той е, Който ще спаси людете Си от греховете им. 22А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва:
23 # Ис. 7:14. „Ето, девицата ще зачене и ще роди Син;
и ще Го нарекат Емануил“
(което значи Бог с нас).
24И тъй, Йосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и прие жена си; 25#Изх. 13:2; Лука 2:7,21.но не я познаваше, докато тя не роди [първородния си] Син; и нарече Го Исус.