ཡེར་མི་ཡཱ 33:8

ཡེར་མི་ཡཱ 33:8 TOT11

དེ་ཚོས་ང་ལ་གྱིས་པའི་སྡིག་པ་རྣམས་ངས་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། དེ་ཚོའི་སྡིག་པ་དང་ངོ་ལོག་བཅས་ལ་བཟོད་གསོལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ནོ།
TOT11: Tibetan Old Testament 2011
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to ཡེར་མི་ཡཱ 33:8