ཡེར་མི་ཡཱ 33:20

ཡེར་མི་ཡཱ 33:20 TOT11

དེ་ཚོ་རྟག་ཏུ་རང་རང་གི་དུས་ཐོག་ཡོང་བ་དང་དམ་བཅའ་ནམ་ཡང་མི་འགལ་བའི་ཆེད་ངས་ཉིན་མཚན་གཉིས་ལ་དམ་བཅའ་འཇོག་ཡོད་དོ།
TOT11: Tibetan Old Testament 2011
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to ཡེར་མི་ཡཱ 33:20